Głównymi obszarami zastosowań ścianek z grodzic stalowych są:

  • ściany oporowe będące integralną częścią obiektów, np. elementy przyczółków mostowych, tuneli i parkingów podziemnych,
  • tymczasowe konstrukcje skrzyniowe pełniące rolę komór nadawczych i odbiorczych oraz elementów oporowych przy robotach przeciskowych,
  • szalunki tracone obudowy fundamentów,
  • zabezpieczenia w pasie rozdział drogi, torowiska itp.,
  • zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Nasza Firma pracuje z grodzicami każdego typoszeregu dostępnego na rynku, tj. GU, PU, AU, AZ, VL, Larssen oraz Hoesch. Najczęściej stosowanymi przez nas materiałami są grodzice GU16-400 i GU7 (wg starego nazewnictwa odpowiednio G62 i G46), które są dostępne w naszych zasobach magazynowych. W przypadku pozostałych typoszeregów możliwość podjęcia realizacji zadania oraz termin rozpoczęcia robót uzależniony jest od dostępności danego materiału na rynku.

Stosowany sprzęt:

  • nowoczesne wibromłoty elektryczne i hydrauliczne ICE, PTC, TÜNKERS,
  • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
  • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG.

Urządzenia te współpracują z szeroką gamą żurawi samochodowych i samojezdnych prowadnic teleskopowych. Dzięki szerokiej gamie sprzętu jako nieliczni na rynku mamy możliwość dostosowania go do warunków gruntowych i terenowych. Odpowiednia ilość urządzeń i duży potencjał kadrowy stwarzają możliwość prowadzenia robót przy pomocy kilku zespołów roboczych równocześnie na jednym placu budowy.

W ramach zabezpieczenia wykopu wykonujemy również systemowe kotwy żerdziowe lub rozparcie ścianki od wewnętrznej strony wykopu, w zależności od warunków terenowych, gruntowo-wodnych i wymagań inwestora.
Nasza Firma wykonuje usługi kompleksowo - już na etapie zapytania ofertowego każdy temat rozpatrywany jest oddzielnie i opracowywana jest najlepsza naszym zdaniem koncepcja projektowa, a w razie realizacji zadania projekt wykonawczy.

 scianki1