Ścianka berlińska stosowana jest na placach budów, gdzie roboty ziemne prowadzone są powyżej poziomu wód gruntowych lub woda gruntowa w ogóle nie występuje. Głównymi elementami ścianki berlińskiej są zazwyczaj kształtowniki stalowe, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana jest opinką drewnianą. Przy głębszych wykopach i/lub słabych gruntach stosuje się dodatkowo podparcie pośrednie w postaci systemowych kotew żerdziowych.

Najczęściej stosowane przez nas materiały to dwuteowniki stalowe IN, IPE (w przypadku ścianki traconej) lub HEB (w przypadku ścianki tymczasowej) oraz kotwy Batory, Gonar, Titan.

Stosowany sprzęt:

  • wibromłoty elektryczne i hydrauliczne TÜNKERS, PTC, BAUER, ICE,
  • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
  • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG
  • ewentualnie dodatkowo wiertnice BAUER RTG RG16T lub RG8T do wykonywania odwiertów w przypadku ścianek stałych oraz betonowozy i pompy do betonu.

Pliki do pobrania: Ścianki berlińskie, pale rurowe