Typy zastosowań:

  • posadowienie pośrednie obiektów inżynierskich (m.in. nasypy drogowe, kolejowe, ekrany akustyczne, budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
  • konstrukcje oporowe,
  • stabilizacja i uszczelnianie gruntu,
  • zabezpieczanie gruntu przed upłynnieniem,
  • ekrany i przesłony przeciwfiltracyjne modernizowanych zapór ziemnych.

Sprzęt stosowany do wykonywania pali CFA:

  • wielozadaniowe wiertnice BAUER typ RTG RG16T lub RTG RG18T na podwoziu gąsienicowym,
  • samojezdne pompy do betonu,
  • wibromłoty z żurawiami samochodowymi dla zabudowy zbrojenia sztywnego.

Typy zbrojenia pali CFA:

  • zbrojenie sztywne – kształtowniki stalowe (HEB, IPE, ceowniki, rury itp.),
  • zbrojenie miękkie – kosze z prętów stalowych.