W miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych form zabezpieczeń wykopu (ścianki z grodzic stalowych czy też ścianki berlińskie) nie jest możliwe, np. z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy stosowana jest palisada.

Mogą tutaj mieć zastosowanie pale iniekcyjne w technologii jet-grouting lub kolumny DSM. Tego typu kolumny wykonywane są "na zakładkę" w celu zapewnienia lepszego pokrycia. W niektórych przypadkach pale muszą być zbrojone rdzeniem sztywnym i/lub dodatkowo kotwione.
Stosowany sprzęt:

  • zestawy iniekcyjne Klemm, Mustang, Atlas Copco do wykonania pali jet-grouting z pompami wysokociśnieniowymi Halliburton, Obermann oraz mieszalnikami,
  • wiertnice BAUER z pompami i mieszalnikami j.w.,
  • wibromłoty elektryczne, hydrauliczne oraz wysokiej częstotliwości do montażu zbrojenia sztywnego.