Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego - sieci ciepłownicze W/P w Tychach. Zadanie 2 - przekroczenie torów kolejowych PKP relacji Katowice - Zwardoń w km 17+360 - 17+362 siecią ciepłowniczą x2 Dn 250/400

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z urządzeniami SRK od km 71,88 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E-75 obejmującej odcinek Sadowne - Czyżew

Budowa bloków nr 5 i 6 w Elektrowni OPOLE S.A.

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą DN250 PE 100RC SDR 27 PN 10 na odc. W1-W4 w ramach zadania pn.: Przebudowa wodociągu stalowego DN600 Bytom Miechowice

Budowa sieci wodociągowej metodą przertów sterowanych na terenie działalności Zleceniodawcy

Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do granicy miasta Poznania w ramach budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (IPTOK)

Budowa sieci wodociągowej metodą przertów sterowanych na terenie działalności Zleceniodawcy

Budowa sieci wodociągowej fi315mm przy ul. Gen. J.Ziętka w Mysłowicahc - Brzęczkowicach etap I

Budowa podziemnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 w ramach inwestycji: Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz Południowej ze Źródła Łagisza

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce, część 3

Budowa sieci wodociągowej w Rybniku Boguszowicach w ulicach Gronowej, Małachowskiego, Sztolniowej oraz w ulicy Budowlanych autostrady A1 Świerklany - Gorzyczki

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowa kolektora Ślęża wraz z budową sięgaczy na odcinku od km 13+500 do km 18+174

Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice związanych z kompleksową realizacją przebudowy dróg kołowania

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami metodą przewiertów sterowanych w Rybniku

Budowa sieci wodociągowej na terenie RPWiK Tychy

Budowa rurociągu tłocznego część wodna fi 355 mm w dnie Zbiornika Żywieckiego

Przebudowa kanału odwadniającego Wschód III w CTL Maczki-Bór w Sosnowcu

Remont przepustu w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka granica Państwa w m. Gruszowiec

Modernizacja linii kolejowej E65 odc. Warszawa - Gdynia - przepust w km 313.1+40

Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki

Budowa lądowego odcinka rurociągu wody fi 355 mm od zbiornika Tresna do Browaru w Żywcu

Modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego we Wrocławiu