Głównymi obszarami zastosowań ścianek z grodzic stalowych są:

 • ściany oporowe będące integralną częścią obiektów, np. elementy przyczółków mostowych, tuneli i parkingów podziemnych,
 • tymczasowe konstrukcje skrzyniowe pełniące rolę komór nadawczych i odbiorczych oraz elementów oporowych przy robotach przeciskowych,
 • szalunki tracone obudowy fundamentów,
 • zabezpieczenia w pasie rozdział drogi, torowiska itp.,
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Nasza Firma pracuje z grodzicami każdego typoszeregu dostępnego na rynku, tj. GU, PU, AU, AZ, VL, Larssen oraz Hoesch. Najczęściej stosowanymi przez nas materiałami są grodzice GU16-400 i GU7 (wg starego nazewnictwa odpowiednio G62 i G46), które są dostępne w naszych zasobach magazynowych. W przypadku pozostałych typoszeregów możliwość podjęcia realizacji zadania oraz termin rozpoczęcia robót uzależniony jest od dostępności danego materiału na rynku.

Stosowany sprzęt:

 • nowoczesne wibromłoty elektryczne i hydrauliczne ICE, PTC, TÜNKERS,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG.

Urządzenia te współpracują z szeroką gamą żurawi samochodowych i samojezdnych prowadnic teleskopowych. Dzięki szerokiej gamie sprzętu jako nieliczni na rynku mamy możliwość dostosowania go do warunków gruntowych i terenowych. Odpowiednia ilość urządzeń i duży potencjał kadrowy stwarzają możliwość prowadzenia robót przy pomocy kilku zespołów roboczych równocześnie na jednym placu budowy.

W ramach zabezpieczenia wykopu wykonujemy również systemowe kotwy żerdziowe lub rozparcie ścianki od wewnętrznej strony wykopu, w zależności od warunków terenowych, gruntowo-wodnych i wymagań inwestora.
Nasza Firma wykonuje usługi kompleksowo - już na etapie zapytania ofertowego każdy temat rozpatrywany jest oddzielnie i opracowywana jest najlepsza naszym zdaniem koncepcja projektowa, a w razie realizacji zadania projekt wykonawczy.

 scianki1

Ścianka berlińska stosowana jest na placach budów, gdzie roboty ziemne prowadzone są powyżej poziomu wód gruntowych lub woda gruntowa w ogóle nie występuje. Głównymi elementami ścianki berlińskiej są zazwyczaj kształtowniki stalowe, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana jest opinką drewnianą. Przy głębszych wykopach i/lub słabych gruntach stosuje się dodatkowo podparcie pośrednie w postaci systemowych kotew żerdziowych.

Najczęściej stosowane przez nas materiały to dwuteowniki stalowe IN, IPE (w przypadku ścianki traconej) lub HEB (w przypadku ścianki tymczasowej) oraz kotwy Batory, Gonar, Titan.

Stosowany sprzęt:

 • wibromłoty elektryczne i hydrauliczne TÜNKERS, PTC, BAUER, ICE,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG
 • ewentualnie dodatkowo wiertnice BAUER RTG RG16T lub RG8T do wykonywania odwiertów w przypadku ścianek stałych oraz betonowozy i pompy do betonu.

Pliki do pobrania: Ścianki berlińskie, pale rurowe

W miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych form zabezpieczeń wykopu (ścianki z grodzic stalowych czy też ścianki berlińskie) nie jest możliwe, np. z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy stosowana jest palisada.

Mogą tutaj mieć zastosowanie pale iniekcyjne w technologii jet-grouting lub kolumny DSM. Tego typu kolumny wykonywane są "na zakładkę" w celu zapewnienia lepszego pokrycia. W niektórych przypadkach pale muszą być zbrojone rdzeniem sztywnym i/lub dodatkowo kotwione.
Stosowany sprzęt:

 • zestawy iniekcyjne Klemm, Mustang, Atlas Copco do wykonania pali jet-grouting z pompami wysokociśnieniowymi Halliburton, Obermann oraz mieszalnikami,
 • wiertnice BAUER z pompami i mieszalnikami j.w.,
 • wibromłoty elektryczne, hydrauliczne oraz wysokiej częstotliwości do montażu zbrojenia sztywnego.